Behöver Du/Ni hjälp med fasadputs eller inomhusputs så kan vi hjälpa Er med alla fasadtyper och putsjobb både vägg och takputs. Inomhusputs gör vi så bra att ingen målarspackel behövs efteråt samt ytan blir fin, charmig och rak så att man kan måla direkt på puts.

Fasadputs – några exempel:

- Kalkputs
- Stänkputs
- Spritsputs
- Terrasitputs
- Slätputs
- Ädelputs

Naturligtvis kan vi renovera och laga alla tidigare putsade ytor med väldigt bra resultat. Vi lämnar upp till 10 års garanti på fasadputs och murarbete som vi utför enligt våra rekommendationer.

TK Fasadputs AB

  • TK Fasadputs AB, Främlingvägen 17, 126 48 Hägersten
  • info@tkfasadputs.se
  • 070-555 48 26, 08-559 016 90